BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 - NACENCOMM

1. Gói cước cho tổ chức, doanh nghiệp đăng kí mới

Gói dịch vụ

1 năm

(Cho DN thành lập < 6 tháng)

1 năm

(Cho DN thành lập > 6 tháng)

2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 990.000 850.000 1.500.000 2.100.000
CA2 Token miễn phí 500.000 500.000 miễn phí
Khuyến mãi   Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng  990.000 1.350.000 2.000.000 2.100.000
Giá đã bao gồm VAT  1.089.000 1.485.000  2.200.000  2.310.000
Chiết khấu 339.000 285.000 600.000 860.000
Số tiền  thanh toán   750.000 (đã VAT) 1.200.000 (đã VAT) 1.600.000 (đã VAT) 1.450.000 (đã VAT)

 

2. Dành cho doanh nghiệp chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ

Gói dịch vụ

1 năm

2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 850.000 1.500.000 1.800.000
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 850.000 1.500.000 1.800.000
Giá đã bao gồm VAT 935.000  1.650.000  1.980.000
Chiết khấu 235.000 600.000 630.000
Số tiền  thanh toán 700.000 (đã VAT) 1.050.000 (đã VAT) 1.350.000 (đã VAT)

 

3. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CA2

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 850.000 1.500.000 1.800.000
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 850.000 1.530.000 1.800.000
Giá đã gồm VAT 935.000   1.650.000  1.980.000
Chiết khấu 235.000 450.000 630.000
Số tiền thanh toán 700.000 (đã gồm VAT) 1.200.000 (đã gồm VAT) 1.350.000 (đã gồm VAT)

 

Lưu ý :

- Hiện tại Công ty 123CORP đang có chương trình "Khuyến Mãi chữ ký số CA2 Áp dụng đến hết ngày 30/09" kính mời Quý khách click vào đây để nhận được giá tốt nhất.

- Khách hàng cần gửi lại Token của Nhà cung cấp trước đó cho 123CORP để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.

Nguồn tham khảo : chữ ký số NACENCOMM