BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG CK-CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 09 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.098.900  1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 198.900 323.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán 800.000 (đã gồm VAT) 1.050.000 (đã gồm VAT) 1.300.000 (đã gồm VAT) 1.400.000 (đã gồm VAT)

 

II. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CK-CA

Gói dịch vụ 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 09 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.098.900  1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 198.900 323.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán 800.000 (đã gồm VAT) 1.050.000 (đã gồm VAT) 1.300.000 (đã gồm VAT) 1.400.000 (đã gồm VAT)

 

III. Chuyển đổi nhà cung cấp

Gói dịch vụ 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Khuyến mãi Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 09 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 999.000 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.098.900  1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 248.900 423.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán 850.000 (đã gồm VAT) 950.000 (đã gồm VAT) 1.300.000 (đã gồm VAT) 1.400.000 (đã gồm VAT)


Nguồn tham khảo :
chữ ký số CK