I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ  1 năm  2 năm  3 năm
Cước phí dịch vụ 600.000 1.200.000 1.790.000
CA Token 500.000 500.000 miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 15 tháng 30 tháng 45 tháng
Tổng 1.100.000 1.700.000 1.790.000
Giá đã bao gồm VAT 1.210.000  1.870.000  1.969.000 
Chiết khấu 60.000 320.000 369.000
Số tiền  thanh toán 1.150.000 (đã gồm VAT) 1.550.000 (đã gồm VAT) 1.600.000 (đã gồm VAT)

 

II. Gia hạn chữ ký số FPT - với khách hàng đang dùng Chữ ký số FPT-CA

Gói dịch vụ  1 năm  2 năm  3 năm
Cước phí dịch vụ 999.000 1.400.000 1.790.000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 08 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 32 tháng 48 tháng
Tổng 999.000 1.400.000 1.790.000
Giá đã bao gồm VAT 1098.900  1.540.000  1.969.000 
Chiết khấu 218.900 320.000 369.000
Số tiền  thanh toán 880.000 (đã gồm VAT) 1.220.000 (đã gồm VAT)

 

1.600.000 (đã gồm VAT)

 


Nguồn tham khảo : 
chữ ký số FPT