ACB (Tài khoản công ty)
Chủ tài khoản : Công ty TNHH 123CORP
Số tài khoản : 195440759
Đơn vị mở TK : Ngân hàng ACB - PGD Tân Hương, CN Lũy Bán Bích, TP.HCM

 

ACB (Tài khoản cá nhân)
Chủ tài khoản : Trần Minh Quang 
Số tài khoản : 113368709
Đơn vị mở TK : Ngân hàng ACB - PGD Tân Hương, CN Lũy Bán Bích, TP.HCM

 

SACOMBANK
Chủ tài khoản : Trần Minh Quang
Số tài khoản : 060089303918
Đơn vị mở TK : Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh PGD Tân Quý, TP.HCM.

---------------------------------------------------------------------------

 

Xem thêm thông tin chuyển khoản các ngân hàng khác