Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. 

Hỗ trợ doanh nghiệp mang lại sự ổn định cho nền kinh tế

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN 3 nội dung: 

- Đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; 

- Bãi bỏ quy định về việc thu, nộp thuế môn bài

- Luật hóa quy định về quyền lựa chọn hình thức nộp thuế theo một trong hai cách thức nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản. 

Xây dựng luật về các thủ tục thuế trình tự

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế theo trình tự, thủ tục rút gọn báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 dự án Luật này thay cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10/2014.