Khi thực hiện chứng thực chữ ký số trong Outlook, bạn cần biết cách loại bỏ các sai sót hay mắc phải, và làm thế nào để xác minh địa chỉ Email và chữ ký số của người gửi.

Phần lớn các công ty đều sử dụng Outlook 2003, Outlook 2007, Active Directory 2003. Do vậy chúng tôi sẽ lựa chọn Outlook 2003 để tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm bảo mật trong quá trình chứng thực chữ ký số là gì ?

Vài nét về dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chứng thực chữ ký số

Việc chứng thực chữ ký số không chỉ được sử dụng để xác nhận nội dung của các cá nhân cụ thể, mà còn là chủ sở hữu thực tế của tài khoản là người tao ra các nội dung đó. Như khi bạn ký một văn bản hay một tài liệu pháp lý, thì chữ ký của bạn được sử dụng để xác minh rằng chỉ bạn mới có thể khởi tạo giao dịch. Điều này đảm bảo các nội dung đã được tạo ra bởi một nguồn đáng tin cậy và không được sửa đổi theo bất cứ cách nào. Việc ký lên nội dung là tạo ra một giá trị nội dụng mới dựa theo thuật toán chữ ký số, nếu sau quá trình ký có sự tác động thêm vào hoặc chỉnh sửa thì thông qua gia trị kiểm tra chữ ký số sẽ trả về một lỗi cho bạn.

Việc chứng thực chữ ký số yêu cầu một trong 02 loại chứng nhận khác nhau để ký nội dung : Giấy chứng nhận tự cấp hoặc giấy chứng nhận được cung cấp bởi một cơ quan chứng nhận chính thức. Ưu điểm của việc này nhằm đảm bảo được sự tin cậy trong giao dịch dành cho bạn.

 

Vì vậy, nếu bạn muốn chứng để xác minh với bên ngoài, bạn sẽ muốn đi qua một cơ quan chứng nhận chính thức cho multiorganizational niềm tin chữ ký kỹ thuật số. Nhược điểm là bạn sẽ phải trả tiền cho bất kỳ chứng chỉ mà họ tạo ra cho bạn - thường trên cơ sở giấy chứng nhận cho mỗi lần sử dụng.
Từ một người sử dụng, một vấn đề chung với sử dụng chữ ký số là đào tạo nâng cao nhận thức cho người dùng của bạn. Nó là cần thiết để có một chương trình tại chỗ để giáo dục người dùng về khi nó phù hợp để sử dụng chữ ký số để xác nhận nội dung của họ, khi họ cần tìm một chữ ký số để xác nhận nội dung mà họ nhận được, làm thế nào để có được một chữ ký kỹ thuật số để sử dụng riêng của họ, và, tất nhiên, đào tạo quản trị viên về cách phát hành và thu hồi giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số.
Cuối cùng đó là trường hợp của sao lưu và lưu trữ giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số. Một khi các chứng chỉ được nạp vào profile của người dùng, nó phải được đánh dấu không bao giờ sao lưu lĩnh vực này, không giống như giấy chứng nhận mã hóa nội dung, mà nên được sao lưu trong trường hợp bạn có để giải mã các tập tin nhiều năm kể từ bây giờ. Bởi vì chữ ký kỹ thuật số cung cấp không thoái thác - người sở hữu giấy chứng nhận là người duy nhất có quyền truy cập vào nó - Giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số không bao giờ phải được sao lưu. Nếu họ được sao lưu, giả định được rằng những người khác có thể đã sử dụng nó để đăng nội dung bằng cách truy cập các chứng từ sao lưu, do đó phá vỡ các yếu tố không thoái thác, và phá hủy các giá trị của giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số.

Vì vậy, nếu bạn muốn chứng thực để xác minh với các đối tác, bạn cần thông qua một cơ quan chứng nhận chính thức nhằm tạo sự tin cậy cho chữ ký số. Nhược điểm là bạn sẽ phải trả tiền cho bất kỳ chứng thư số mà họ tạo ra cho bạn - thường trên cơ sở giấy chứng nhận cho mỗi lần sử dụng.
Từ tính ưu việt cũng như khó khăn trong nghiệp vụ trong sử dụng, vấn đề chung đặt ra với sử dụng chữ ký số là đào tạo nâng cao nhận thức cho người dùng của bạn. Bạn cần phải có một chương trình giáo dục người dùng để sử dụng chữ ký số xác nhận nội dung của họ, khi họ cần tìm một chữ ký số để xác nhận nội dung mà họ nhận được, làm thế nào để có được một chữ ký kỹ thuật số để sử dụng riêng của họ, và tất nhiên, việc đào tạo quản trị viên về cách phát hành và thu hồi giấy chứng nhận chữ ký số là tất yếu.
Cuối cùng đó là trường hợp của sao lưu và lưu trữ giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số. Một khi các chứng chỉ được nạp vào profile của người dùng, nó phải được đánh dấu không bao giờ sao lưu lĩnh vực này, không giống như giấy chứng nhận mã hóa nội dung, mà nên được sao lưu trong trường hợp bạn có để giải mã các tập tin nhiều năm kể từ bây giờ. Bởi vì chữ ký kỹ thuật số cung cấp không thoái thác - người sở hữu giấy chứng nhận là người duy nhất có quyền truy cập vào nó - Giấy chứng nhận chữ ký kỹ thuật số không bao giờ phải được sao lưu. Nếu chúng được sao lưu, suy ra rằng những người khác có thể đã sử dụng nó để đăng nội dung bằng cách truy cập các chứng từ sao lưu, do đó phá vỡ các yếu tố không thoái thác, và phá hủy các giá trị của giấy chứng nhận chữ ký số.

 
 
Hotline Tư Vấn

090 23 24 838
08 88 039 123

Hotline CSKH: (08)38121719

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc:           

Mr. Quang:           

 
  • Các lỗi thường gặp