Theo số liệu được công bố của tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 (từ 1-15/9) đạt hơn 11,85 tỷ USD, giảm 8,8%, tương ứng giảm gần 1,15 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2014. 

Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,41 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 420 triệu USD so với nửa cuối tháng 8/2014. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 203,34 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng gần 22,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2014 thâm hụt  955 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/9/2014 còn mức thặng dư hơn 2,03 tỷ USD.

Dệt may là một trong những thế mạnh của Việt Nam

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt gần 5,45 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm hơn 1,53 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 102,69 tỷ USD, tăng 14,2% (tương ứng tăng gần 12,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. So với nửa cuối tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2014 giảm mạnh chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 2.010 triệu USD; hàng dệt may giảm 188 triệu USD; dầu thô giảm 179 triệu USD; hàng thủy sản giảm 107 triệu USD; giầy dép các loại giảm 107 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 103 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 81 triệu USD.

Cần chú trọng hơn đến những nhóm nghành khách

Bên cạnh đó chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 58 triệu USD; cao su tăng 14 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 9 triệu USD. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,53 tỷ USD, giảm 17,9% (tương ứng giảm gần 770 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 63,19 tỷ USD, tăng 15,8% (tương tứng tăng hơn 8,63 tỷ USD) và chiếm gần 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/9/2014.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt hơn 6,40 tỷ USD, tăng 6,3% (tương ứng tăng 381 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 100,66 tỷ USD, tăng 11,3% (tương ứng tăng hơn 10,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 9/2014 tăng nhẹ so với nửa cuối tháng 8/2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Hàng thủy sản tăng 157 triệu USD; sữa và sản phẩm từ sữa tăng 116 triệu USD; hàng rau quả tăng 59 triệu USD; hạt điều tăng 47 triệu USD; lúa mì tăng 44 triệu USD; ngô tăng 42 triệu USD. Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 72 triệu USD; xe máy và linh kiện phụ tùng ô tô giảm 37 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 20 triệu USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2014 đạt hơn 3,88 tỷ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 350 triệu USD) so với nửa cuối tháng 8/2014. Tính đến hết ngày 15/9/2014 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 56,7 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng hơn 5,38 tỷ USD), chiếm gần 56,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2014.